Dette emnet er nedlagt

FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for emnet er filosofi i barnelitteratur, ungdomslitteratur og all-alderlitteratur.

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å videreutvikle forståelse for filosofien i det narrative og det narrative i filosofien, begge tilknyttet "livsverden" (Lebenswelt) snarere enn vitenskapens modellverden. Filosofiske problemer i fortellingens gang og i replikker vil bli hentet ut, diskutert og analysert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet egner seg for filosofistudenter med interesse for ovenstående tematikk, men kan også være relevant for lærere som underviser i filosofi i skolen, bibliotekarer og andre som driver med veiledning og informasjon om barne- og ungdomslitteratur.

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk