Dette emnet er nedlagt

FIL4170 – Metafysikk II med lite essay med lite essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor metafysikk og/eller bevissthetsfilosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Emnet skal det styrke faglig bredde samtidig som essayet skal legge grunnlag for ytterlige fordypning, f.eks. gjennom mastergradsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng med FIL4160 og FIL4180 .

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er den samme som for FIL4160 .

Eksamen

4-timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er felles med FIL4160 . Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%.Studentene vil kunne få noe veiledning i forbindelse med essayskrivingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Undervises første gang våren 2005

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Sammenfallende med undervisningssemester

Undervisningsspråk

Engelsk