Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet varierer mellom hver gang kurset holdes.

Våren 2006 tek kurset sikte på ein detaljert og kritisk tekstgjennomgang av Charles Taylor: Sources of the Self (1989). Dette vert rekna som Taylor sitt hovudverk, og det er ein historisk gjennomgang av røtene til moderne vestlege oppfattingar om sjølvet og om personleg identitet. Sentralt i verket står slike omgrep som sterke og svake vurderingar, moralske rameverk og moralske kjelder. I kurset vil Taylor sin posisjon også bli drøfta i høve til alternative syn på sjølvet.

Hva lærer du?

Emnet tas med det utgangspunkt å bygge opp faglig dybdeforståelse innenfor etikk og det skriftlige arbeidet skal i form og innhold etterstrebe publiseringsverdig kvalitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng mot FIL2300 og 10 studiepoeng mot FIL4370 og FIL4380.

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervises første gang høsten 2003

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Våren 2006

Undervisningsspråk

Norsk