Dette emnet er nedlagt

FIL4411 – Språkfilosofi II med lite essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor språkfilosofien samt de filosofiske aspektene ved logikken. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Emnet skal det styrke faglig bredde samtidig som essayet skal legge grunnlag for ytterlige fordypning, f.eks. gjennom mastergradsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng mot FIL4400 – Språkfilosofi/logikk og FIL4420 – Språkfilosofi/logikk med stort essay

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Undervisningen er felles med FIL4401.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4401. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Studentene kan få noe veiledning i forbindelse med essayskrivingen. Studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30-poengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Engelsk