Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

De 8 første ukene er undervisningen felles med FIL2401. Ved eksamensoppmelding brukes koden FIL4471 for Referanse, kontekst og talehandling II + lite essay og FIL4481 for Referanse, kontekst og talehandling II + stort essay. Eksamen arrangeres i uke 19.

Seminar

Seminar

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 041 Harriet Holters hus (før E. Sundts C-bl) ( i perioden 12. januar til 28. april)

    Undervisningen er nå flyttet til onsdager, sem.rom 41 H. Holters hus.

Eivind Balsvik

Publisert 6. mars 2005 06:38