Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor filosofihistorien. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Se FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt) for nærmere informasjon om høstens tema.

Hva lærer du?

Emnet skal det styrke faglig bredde samtidig som essayet skal legge grunnlag for ytterlige fordypning, f.eks. gjennom mastergradsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

En fordel å ha tatt FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie (nedlagt)

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Undervisningen er felles med FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt). Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt).

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervises første gang høsten 2003

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet undervises siste gang høsten 2006. Deretter erstattes det av henholdsvis FIL4570 - Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay og FIL4610 - Filosofihistorie 1600-1800 med lite essay.

Eksamen

Det avholdes eksamen i dette emnet siste gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Engelsk