Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor filosofihistorien. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Se FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt) for nærmere informasjon om tema for høstens undervisning.

Hva lærer du?

Emnet tas med det utgangspunkt å bygge opp faglig dybdeforståelse og det skriftlige arbeidet skal i form og innhold etterstrebe publiseringsverdig kvalitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

En fordel å ha tatt FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie (nedlagt)

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Undervisningen er felles med FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt). Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et stort essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4500 – Filosofihistorie (nedlagt).

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervises første gang høsten 2003

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Det undervises i dette emnet siste gang høsten 2006. Deretter erstattes det av henholdsvis FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay og FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay.

Eksamen

Det avholdes eksamen i dette emnet siste gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Norsk