Dette emnet er nedlagt

GRE4303 – Tekstseminar i gresk: Lukian

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av Lukians Alethon Diegematon I og II (Lucianus 13 og 14), Lexifanes (Lucianus 46), Pseudologistes (Lucianus 51) og Pseudosophistes e Soloikistes (Lucianus 18).

Hva lærer du?

Fordypning i tekstenes innhold, den historiske og annen bakgrunn, samt forskningsrelaterte problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

Veiledet lesning gjennom ett semester med ca. 10 timers undervisning.

Eksamen

4-timers skriftlig slutteksamen med oversettelse til norsk av ett eller flere avsnitt fra det pensum studentene har lest, eventuelt med noen spørsmål knyttet til innholdet og realia.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Undervises ved behov. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2007

Deretter uregelmessig. Ved behov - kontakt studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Skandinavisk