Dette emnet er nedlagt

IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å hjelpe deg som masterstudent å finne et masterprosjekt og til å formulere en problemstilling til dette. Emnet skal videre gi deg innsikt i metoder og teknikker med direkte tilknytning til planleggingen av og arbeidet med masteroppgaven. Emnet skal også gi deg forståelse av hva det vil si å inngå i et fagfellesskap. Vi gir i tillegg veiledning til utforming av individuelle prosjektbeskrivelser. Emnet skal ende i en ferdigstilt prosjektbeskrivelse.

Hva lærer du?

Du får

  • veiledning til å finne frem til et prosjekt som passer for deg ut fra din fagbakgrunn.
  • inngå i et fagfellesskap med dine medstudenter og lærere fra fagmiljøet (fagfellevurdering)

Du skal:

  •  tilegne deg forståelse av hvilke elementer en masteroppgave består av, og hvordan den bygges opp
  •  kunne vise at du har et prosjekt med en klar idéhistorisk problemstilling, og at prosjektet lar seg gjennomføre på normert tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk første semester i masterstudiet i idéhistorie og for å få ta emnet må du ha opptak til masterprogrammet i idéhistorie.

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 14 seminarer

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • frammøte til undervisningen (minimum 9 av 14 ganger, fravær utover dette behandles ikke).

Du får ikke fremstille deg til eksamen dersom du ikke deltar tilstrekkelig i undervisningen.

Eksamen

Eksamensformen er prosjektbeskrivelse (4-6 sider à 2.300 tegn eksl. litteraturliste)

Du leverer prosjektbeskrivelsen i Fronter.

Du blir tildelt veilder til masteroppgaven på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen.

Frammøte og deltagelse i undervisningen må være godkjent for at du skal få levere prosjektbeskrivelsen.

Det blir ikke gitt undervisning i vårsemesteret, men dersom du skulle få ikke-bestått, vil du få begrunnelse og bli gitt anledning til å levere revidert prosjektbeskrivelse innen 1. mars.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Du får nærmere kriterer for å få bestått på prosjektbeskrivelsen i forbindelse med undervisningen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Emnet gis siste gang høsten 2014.

Eksamen

Vår 2015

Høst 2014

NB: eksamen i vårsemesteret forutsetter at du har godkjent undervisningsdeltagelse i høstsemesteret!

Innleveringsfrist i vårsemesteret er 1. mars.

Undervisningsspråk

Norsk