Dette emnet er nedlagt

KUN1001K – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de ulike epokene – antikken, middelalder og renessanse og fokuserer på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie og ser disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet tilegner du deg en generell oversikt over billedkunsten og arkitekturen fra antikken fem til renessansen. Du vil få kunnskap om de viktigste verk, monumentene og tendensene i kunsten fra denne perioden, samt få kunnskaper om sentrale ideer, begreper og teknikker i periodens kunstproduksjon og kunstteori.

Gjennom forelesninger, gruppeseminar og IKT basert undervisning i Fronter utvikler du evne å analysere verk, reflektere kritisk over fagstoff og behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper. Du lærer også å beherske digitale verktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søknadsskjema (pdf-format)

Semesteravgift må betales.
Eksamenspåmelding er obligatorisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

KUN1000K

Overlappende emner

10 studiepoeng vektreduksjon mot KUN1010K, KUN1020K og KUN1030K

Undervisning

Ca. 18 fremmøter à 3 undervisningstimer i form av forelesninger og seminarer over to semestre, IKT-basert veiledning i Fronter knyttet til oppgaveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skoleeksamen 8 timer.
Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Bestemte semestre over to semestre: høst 2009 til og med vår 2010, emnet avvikles etter dette.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk