Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av:

  • 80 studiepoeng fordypning i kunsthistorie.
  • 40 studiepoeng støttegruppe.
  • 40 studiepoeng frie emner.
  • 20 studiepoeng ex.phil og ex.fac.

Tabellen under er et anbefalt studieløp ved program for kunsthistorie og visuelle studier for studenter med opptak fra og med høsten 2018.

Du kan lese mer om oppbyggingen av studieprogrammet lenger ned på denne siden.

6. semester KUN3090 BA-oppgave/ valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte KUN3090 BA-oppgave / valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte

5. semester

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

4. semester

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt/ støtte/ utenandsopphold

3. semester KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode
2. semester KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer
1. semester KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 

Anbefalt studieløp for deg med opptak 2013-2017:

6. semester KUN3090 BA-oppgave / valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte KUN3090 BA-oppgave / valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte

5. semester

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte/ utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte/ utenlandsopphold

4. semester

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenlandsopphold

Valgfritt KUN2xxx / fritt / støtte / utenandsopphold

3. semester KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode
2. semester KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen Støtteemne
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i kunsthistorie, emnegruppe på minst 80 studiepoeng

Fagfordypningen din bygger du opp med emner i kunsthistorie og visuelle studier. Du må ta de obligatoriske emnene før du tar emner på viderekommen nivå (2000-nivå).

Her finner du oversikten over hvilke emner som er obligatoriske og hvilke emner som er valgfrie:

Støttegruppe, emnegruppe på minst 40 studiepoeng

Bachelorstudiet i kunsthistorie og visuelle studier er tverrfaglig. Støttegruppen din må derfor være i et annet fag enn kunsthistorie, og har på samme måte som for fordypningen i kunsthistorie visse krav til sammensetning.

Når du skal velge støttegruppe og valgfrie emner er det lurt å forsøke å bygge opp en helhetlig og målrettet kompetanse som også kan danne grunnlag for eventuelle masterstudier senere. Du bør allerede tidlig i studieløpet ditt tenke igjennom hvilken støttegruppe du skal velge.

Skolen er en viktig karrierevei for HF-studenter. Les mer om valg av skolefag. Andre karrieremuligheter finner du informasjon om på studieprogrammets informasjonsside "jobb og videre studier".

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt. Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din, og gjerne emner som er godkjente som støtteemner eller fordypningsemner i kunsthistorie og visuelle studier. Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Se også HF sine sider for valg av frie emner. Her finner du forslag til valg av frie emner, og emnetråder. En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Oversikt over alle emner ved UiO

EXPHIL og EXFAC

Exphil og exfac og er obligatoriske i graden. Exphil tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E Examen philosophicum - English option, for deg som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolig med å skrive norsk.

EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer  er en felles exfac-variant for både filosofi-, kunst- og idehistoriestudenter. Du kan bare ha én exfac-variant i bachelorgraden.

Hvis du har exphil eller exfac fra før og lurer på hva du skal velge i første semester, ta kontakt med studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier

Utveksling

Vi anbefaler at utvekslingsoppholdet legges til fjerde og/eller femte semester. Du lese mer om utreisemulighetene på programmets informasjonsside "Utenlandsopphold". Vi hjelper deg også med å legge opp et studieløp som passer for deg.

Godkjenning av tidligere utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre institusjoner enn Universitetet i Oslo kan du søke om å få godkjent dette inn i graden etter at du har fått opptak på programmet. Mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning. Har du emner eller utdanning fra før? Ta kontakt med studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier

Anbefalt studieløp for deg med opptak fra høsten 2012 og tidligere.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kunsthistorie og visuelle studier

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 11. des. 2014 13:30 - Sist endret 28. okt. 2019 10:13