KUN2020 – Renessansens monumentalmaleri i Italia

Kort om emnet

Monumentbasert undervisning med hovedvekt på freskomaleriet i Venezia, Firenze og Roma

Hva lærer du?

Studentene gis kunnskaper i freskomaleriets teknikk, teori, ikonografi og stil i Italia under renessansen sett på bakgrunn av samtidens bildekunst, og trenes gjennom oppgaver som fremføres muntlig og som diskuteres i plenum

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskapene i renessansens kunsthistorie, KUN1030, KUN1001, eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset strekker seg over 8 dobbelttimer, en eller to ganger i uken

Eksamen

Hjemmeoppgave på 2500 ord over oppgitt tema. Den skrives i løpet av 7 dager i slutten av hvert semester. Bokstavkarakterer.

Annet

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning

Emnet erstattes av KUN2012/ 4012 Renessansens monumetalmaleri i Firenze og Roma

Undervisningsspråk
Norsk