KUN2072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900. Kontekst og teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en generell oversikt med hensyn til malerkunsten i Danmark, Norge og Sverige i årene 1870-1900. Fransk og tysk maleri i samme periode danner et komparativt materiale. De enkelte retninger innenfor maleriets utvikling tas opp og teoretiske problemstillinger drøftes.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten å kunne:

  • redegjøre for den felles visuelle tradisjonen innenfor mediet maleri og de tilhørende formspråk og motivtyper.
  • analysere og sammenligne kunstverk, og å anvende teoretiske problemstillinger og stille opp definisjonskriterier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

28 timer undervisning fordelt på 11 dobbelttimer forelesninger og 3 dobbelttimer seminar/gruppearbeid.

 

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Oppgaven leveres i Fronter til oppgitt frist.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen (6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat). Eksamensoppgaven leveres inn i Fronter til fastsatt frist.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se til høyre på denne siden

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk deler av eksamensperioden? – Hvordan søke utsatt innlevering

 

Syk hele eksamensperioden? – Hvordan søke utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Norsk