Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekskursjon til Hellas der studentene får førstehånds kjennskap til monumenter i Athen, Dafni, Hosios Loukas, Thessaloniki, Metéora og Mistra.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av Hellas’ kunsthistorie i antikken og den bysantinske middelalder.

De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.

Studentene skal oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KUN1010 – Antikken (nedlagt), KUN1020 – Middelalder (nedlagt) eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (nedlagt)

Undervisning

30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning over ca. 2 uker i Hellas.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak og aktiv deltagelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig fremleggelse er en obligatorisk del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Studentene skal skrive en semesteroppgave som velges i samråd med lærer. Liste over valgbare oppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte.

Omfanget på oppgaven skal være ca. 6-10 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Det settes en tidsfrist for innlevering.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 10. Deltakerne betaler selv for reise og opphold. Opplysninger om søknadsfrist, ekskursjonstidspunkt og andre praktiske detaljer får man ved orienteringsmøtet i slutten av semesteret før. Se også emnets semesterside.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk