Dette emnet er nedlagt

KUN2141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den italienske arkitekten Andrea Palladio vil stå i sentrum. Han var renessansens fremste arkitekturteoretiske forfatter og en av de mest lysende italienske arkitekter på 1500-tallet. Han kom til å få dyptgående betydningen for den vestlige arkitekturens tenkesett, et forhold som strekker seg opp til vår egen samtid. Det blir lagt vekt på utvalgte verk og på tekster relevante for det arkitekten skapte. Den Palladianske arkitekturen studeres på ekskursjoner i Vicenza.

Hva lærer du?

Emnet gir ferdigheter til å vurdere og formidle sentrale trekk ved Andrea Palladios arkitektur gjennom studier av monografier og studier av utvalgte monument in situ.

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen skal du:

  • bli i stand til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en arkitekturhistorisk kontekst.
  • få erfaring med å forholde deg til et arkitekturhistorisk materiale: gjennomføre en bygningsbeskrivelse og plassere bygningen inn i en bredere sammenheng.
  • erverve deg en mer spesialisert innsikt i et avgrenset emne med henblikk på å få forståelse for hvordan ett eller flere arkitekturverk er utformet, og hvordan verket kan plasseres i en sammenheng knyttet til arkitekt, byggherre og tidsperiode.
  • kunne vise at du kan forholde deg til et gjenstandsmateriale innenfor det arkitekturhistoriske feltet, i dette tilfellet til Andrea Palladios verk.
  • kunne beherske en kritisk lesning av arkitekturteoretiske tekster og kunne analysere og vurdere disse.
  • vise at du behersker evnen til selvstendig tenkning, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper som tilsvarer KUN1001 eller KUN1010, KUN1020, KUN1030 og KUN1040.

Undervisning

Ca 28 timer fordelt på undervisning i form av forelesninger og seminarer. En ekskursjon til Vicenza (7-10 dager).

Våren 2010 er det planlagt ekskursjon 7. - 15. april.

Undervisningen er obligatorisk, og det forventes aktiv deltagelse.
Det er krav om minimum 80 % oppmøte.

Studentene skal holde en muntlig presentasjon som må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Antall deltagere er minimum 10 maksimum 20.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider som leveres i Fronter

Det er en forutsetning at den obligatoriske aktiviteten er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gikk siste gang vår 2010

Eksamen

Emnet gikk siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk