Birgitte Wang Schumacher

Publisert 1. des. 2014 20:15

Lasse Brunnstöm forklarer ergonomi for å være samspillet mellom mennesket og dets formål og redskap: 

Publisert 30. nov. 2014 15:10

Det er ikke bare bare å skrive semesteroppgave... Jeg har byttet både gjenstand og tema, etter mye frem og tilbake. Nå er det ergonomi jeg skal se på, gjennom produktet Ergobaby. 

Publisert 17. nov. 2014 10:07

Prasad Boradkar tar opp i boken "Designing things" problematikken rundt en gjenstands tilhørighet til mange ulike fagretninger. En krukke, for eksempel, kan ha betydning for så mange, og ulike, fagretninger som designkultur selvfølgelig,men også industridesign, kunsthistorie, antropologi, arkitektur, industridesign, og materialstudier. Det kan være lett å glemme hvor omfattende en studie av en designgjenstand kan gjøres. Ved å velge et tematisk perspektiv, slik vi gjør det i forbindelse med semesteroppgaven, velger vi også vekk mange andre måter å forstå denne gjenstanden på. Dette er noe jeg synes er viktig å huske på.