Dette emnet er nedlagt

KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Paris og omegn (Île de France) har i nesten ett millenium vært en av Europas aller viktigste kunstmetropoler. Dette ekskursjonsemnet gir studentene en oversikt over byens kunsthistorie, og grunnleggende kjennskap til et stort utvalg av byens viktigste monumenter og museer. Det vil bli lagt spesielt vekt på røttene til og etableringen av den franske akademiske kunsttradisjonen, og avantgarde bevegelsenes kritiske reaksjoner til den.

Hva lærer du?

Ved å ha gjennomført emnet skal studenten besitte:

  • grunnleggende kunnskap og forståelse av Paris' kunsthistorie fra gotikken til idag.
  • evnen til å se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • muntlig framstilling -og formidlingsevne.
  • evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • evnen til å samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie ved UiO, men studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan søke opptak til emnet hvis dette er klarert med eget program.


Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. mai - 1. juni.

I tillegg må du innen 1. juni sende inn:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.

Du sender all dokumentasjon til:

IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten KUN4091.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Informasjon om krav til GSK ved UiO

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 1. juli, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (nedlagt)

Undervisning

Ca. 30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Paris.

Til obligatoriske aktiviteter regnes undervisningsdeltakelse og muntlig fremleggelse. Muntlig framlegg er en del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Semesteroppgaven leverer du i
Fronter
Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt i Fronter.

I semesteroppgaven forventes det at du kan presentere og analysere et monument både med hensyn til form, stil og ikonografi. Det forventes også at du kan drøfte monumentet i relasjon til andre monumenter som man lærer om i undervisningen og ved lesning av pensumlitteraturen.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Studentene plikter å gjøre seg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgave.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se høyre side.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på  instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 10.
Studentene organiserer og betaler reise og opphold selv

Se videopodcast om undervisningsopplegget her
-NB! Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

For informasjon om boalternativer, se Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

I perioden  3. - 15. november i Paris

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk