Dette emnet er nedlagt

KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Paris og omegn (Île de France) har i nesten ett millenium vært en av Europas aller viktigste kunstmetropoler. Dette ekskursjonsemnet gir studentene en oversikt over byens kunsthistorie, og grunnleggende kjennskap til et stort utvalg av byens viktigste monumenter og museer. Det vil bli lagt spesielt vekt på røttene til og etableringen av den franske akademiske kunsttradisjonen, og avantgarde bevegelsenes kritiske reaksjoner til den.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • få grunnleggende kunnskap og forståelse av Paris' og Île de France´s kunsthistorie fra gotikken til idag.
  • få kunnskap om noen sentrale monumenters historie, stil, ikonografi og kontekst, både gjennom lesing av pensum og ved oppsøking av monumentene i Paris og omegn.
  • utvikle evnen til å se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • forbedre dine muntlige fremstillings -og formidlingsevne.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til emnet via søknadsweb (f.o.m. 1. mai) innen 1. juni.

I tillegg må du sende inn følgende dokumentasjon, poststemplet innen 1. juni:

  • karakterutskrift fra hjemuniversitet
  • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket

NB! Du trenger ikke sende inn papirdokumentasjon på eksamener fra og programtilhørighet til UiO som skal inngå i opptaksgrunnlaget.

Du sender all dokumentasjon til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten KUN2091.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Informasjon om krav til GSK ved UiO

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 1. juli, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Paris og omegn.

Studentene blir bedt om å velge et sentralt monument som det undervises om i Paris. Alle må holde et muntlig framlegg (5-10 min.) og levere et første utkast av semesteroppgaven (7-10 sider) om det utvalgte monumentet i løpet av emnet. Utkast til semesteroppgavene vil diskuteres i plenum i seminarer. Studentene blir oppmuntret til å kommentere hverandres utkast og gi hverandre konstruktiv kritikk og råd.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk deltagelse på all undervisning, også på eventuelle ekskursjoner utenfor Paris.
  • Obligatorisk muntlig fremlegg som vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Semesteroppgaven leverer du i
Fronter
Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt i Fronter.

I semesteroppgaven forventes det at du kan presentere og analysere et monument både med hensyn til form, stil og ikonografi. Det forventes også at du kan drøfte monumentet i relasjon til andre monumenter som man lærer om i undervisningen og ved lesning av pensumlitteraturen.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se høyre side.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på  instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 10.
Studentene organiserer og betaler reise og opphold selv

Se videopodcast om undervisningsopplegget her
-NB! Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

For informasjon om boalternativer, se Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

I perioden  3. - 15. november i Paris

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk