Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen presenterer den italienske renessansens arkitektur og byplanlegging fra flere ulike, men innbyrdes kompletterende perspektiver. På et overordnet plan kommer periodens arkitekturteori slik den formuleres i samtidens traktater og tekster å bli behandlet. Typologien for arkitekturens kronologiske utvikling slik den har blitt etablert i det kunsthistoriske monumentstudiet kommer vil bli gjennomgått, og hovedtrekkene i utviklingen av bygg og byplanlegging under 1400- og 1500-tallet vil bli studert. De generelle linjene i utviklingen kompletteres med studier av enkeltmonumenter, bygningstyper og arkitekter, bl.a. Bramante, Michelangelo og Palladio.

Undervisningen vil foregå i Roma.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • tilegne deg fordypet kunnskap om den italienske renessansens arkitektur som vil sette deg i stand til å identifisere og karakterisere de vesentligste trekkene ved periodens monumenter og plassere dem kronologisk.
  • få innsikter i periodens arkitekturteori og trenes i å reflektere over hvilke uttrykk den teoretiske tenkningen får i arkitekturen.
  • tilegne deg fordypet kunnskap om byplanleggingens utvikling og urbaniseringens vilkår som ramme for byggekunsten.
  • få kunnskap om og trenes i å analysere de funksjonelle aspektene av arkitekturen i den overordnede kulturelle konteksten som monumentene har blitt til i.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I tillegg må du innen 1. november sende inn:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.
  • skjema for utenlandsopphold, der du blant annet bekrefter at du har satt deg inn i brosjyre om sikkerhet som du finner via samme lenke.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

All dokumentasjonen sender du til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten "KUN-emner".

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du får tilbud om opptak på emnet må du:

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskaper i renessansens kunsthistorie tilsvarende KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2120 – Renessansens arkitektur i Italia (nedlagt)

Undervisning

ca. 28 undervisninstimer fordelt på forelesning og seminar.

Det er obligatorisk å følge undervisningen.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider

Semesteroppgaven skal leveres i Fronter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

Våren 2013: 16. april- 3. mai i Roma

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk