Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen presenterer den italienske renessansens arkitektur og byplanlegging fra flere ulike, men innbyrdes kompletterende perspektiver. På et overordnet plan kommer periodens arkitekturteori slik den formuleres i samtidens traktater og tekster å bli behandlet. Typologien for arkitekturens kronologiske utvikling slik den har blitt etablert i det kunsthistoriske monumentstudiet kommer vil bli gjennomgått, og hovedtrekkene i utviklingen av bygg og byplanlegging under 1400- og 1500-tallet vil bli studert. De generelle linjene i utviklingen kompletteres med studier av enkeltmonumenter, bygningstyper og arkitekter, bl.a. Bramante, Michelangelo og Palladio.

Undervisningen vil foregå i Roma.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • tilegne deg fordypet kunnskap om den italienske renessansens arkitektur som vil sette deg i stand til å identifisere og karakterisere de vesentligste trekkene ved periodens monumenter og plassere dem kronologisk.
  • få innsikter i periodens teoretiske tenkning rundt arkitekturen.
  • tilegne deg fordypet kunnskap om byplanleggingens utvikling og urbaniseringens vilkår som ramme for byggekunsten.
  • få innsikter i de funksjonelle aspektene av arkitekturen, og i den overordnede kulturelle kontekst som monumentene har blitt til i.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I tillegg må du innen 1. november sende inn:

  • karakterutskrift fra hjemuniversitet, samt eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket (feks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i).
  • skjema for utenlandsopphold, der du blant annet bekrefter at du har satt deg inn i brosjyre om sikkerhet som du finner via samme lenke.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

All dokumentasjonen sender du til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten "KUN-emner".

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du får tilbud om opptak på emnet må du:

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskaper i renessansens kunsthistorie tilsvarende KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (nedlagt)

Undervisning

Ca 28 timer fordelt på forelesninger og seminarer i Roma.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk undervisningsdeltagelse

Vær oppmerksom på at undervisingsinformasjon og – aktiviteter kan bli lagt i Fronter

Eksamen

Semesteroppgave (8-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Semesteroppgaven leverer du i Fronter

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Annet

Det tas forbehold om endringer

Studentene må selv oganinsere og bekoste reise og opphold under undervisningsoppholdet i Roma. Dere finner informasjon om leie av leiligheter og annet på sidene til Det norska institutt i Roma

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Avlyst 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk