Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser tekster to komedier av Plautus. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
  • behersker du det poetiske ordforrådet og metrikken i pensumtekstene
  • kan du diskutere tekstkritiske problemer i pensumtekstene
  • kan du gjøre rede for og diskutere forskning som tar opp for eksempel språklige, litterære eller historiske problemer i pensumtekstene
  • har du fått trening i å diskutere tekstene i et fagfellesskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 60 studiepoeng i latin.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Vi forventer at du møter forberedt til og deltar aktivt i seminarundervisningen.

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamnsoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2015

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)