LAT4311 – Latinsk verssatire

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studium av ca. 60 sider satirer av Horats og Juvenal og epigrammer av Martial.

Hva lærer du?

Kunnskap om den filologiske interpretasjonen av de tekstene som leses og om satiren som sjanger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

8 timer veiledning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Innlevering av utkast til semesteroppgaven.

Utkastet leveres i Canvas ca. midtveis i semesteret. Dersom en besvarelse ikke godkjennes ved første innlevering, har studenten anledning til å forsøke på nytt. Det gis veiledning på bakgrunn av innlevert utkast. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er kun gyldig det aktuelle semesteret fordi aktiviteten er direkte knyttet til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2 300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Du velger emne for oppgaven i samråd med faglærer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (Legg merk til at eksamensform til og med høsten 2011 var skoleeksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)