Dette emnet er nedlagt

ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring på avansert nivå i grammatiske og kulturelle spørsmål tilknyttet klassisk arabisk litteratur. Emnet er basert på tekstutvalget i Brünnow og Fischer (utg.). Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern. (Emneansvarlig jobber med å etablere en interaktiv nettbasert versjon på engelsk/norsk til selve tekstsamlingen).

Hva lærer du?

Studentene får et overblikk over grammatiske og kulturelle trekk i de viktigste klassisk-arabiske prosatekstgenrene: ’adab-litteratur (forskjellige forfattere), ’Abu l-Faraj al-’Isfahanis kitab al-’aghani, Profetens biografi (Ibn Ishaqs sira nabawyiya), historiografi (Tabaris ta’rikh ar-rusul wa-l-muluk), biografi (Ibn Khallikans wafayat al-’a’yan), Koran, Hadith (Bukhari) og grammatikk (Ibn ’Ajurrums ’Ajurrumiyya).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Masterstudenter på Program for asiatiske og afrikanske studier, HFM2-AAS001 eller HFM2-SPR023.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer (7 dblt) som strekker seg over hele semesteret. Detaljert undervisingsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret.
Studentene skriver en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Marger på ca. 2,5 cm.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Skoleeksamen 4 timer: oversettelse (arabisk – norsk/engelsk) med grammatiske og kulturelle tilleggsspørsmål.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 2011

Annet

Valgfritt masteremne på Program for asiatiske og afrikanske studier, HFM2-AAS001 og Språkprogrammet, HFM2-SPR023.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Første gang høst 2007

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk