Dette emnet er nedlagt

ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapshistoriske spørsmål tilknyttet arabiske kildetekster på avansert nivå og er en slags tematisk videreføring av ARA4116.

Hva lærer du?

Studentene får et overblikk over grammatiske og innholdsmessige trekk i de viktigste arabiske vitenskapelige tekstene fra middelalderen: filosofi (utdrag fra verk av al-Farabi), grammatikk (Ibn ’Ajurrums ’Ajurrumiyya), leksikografi (utdrag fra al-Khalils Kitab al-’ayn; utdrag fra Lisan al-’arab og Taj al-’arus), geografi (utdrag fra Yaquts Mu’jam al-buldan), medisin (utdrag fra verk av Hunayn ibn Ishaq) og astronomi (al-Battani) og musikkteori (al-Farabi). (Tekstene som benyttes i undervisningen deles ut av emneansvarlig).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Masterstudenter på Program for asiatiske og afrikanske studier, arabisk (studieretning) eller semittisk språkvitenskap med hebraisk (studieretning).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer (7 dblt) som strekker seg over hele semesteret. Detaljert undervisingsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret.
Studentene skriver en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

3-dagers hjemmeeksamen: oversettelse (arabisk – norsk/engelsk) med grammatiske og kulturelle tilleggsspørsmål.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering V08

Annet

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet blir ikke undervist våren 2014

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk