Dette emnet er nedlagt

ARA4590 – Masteroppgave i arabisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et helt år. Selve oppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider (à ca. 2300 anslag) og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Tema og problemstilling for oppgaven velges vanligvis i samråd med en veileder og kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet arabisk språk, kultur og samfunn. Det anbefales å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen deltar du, fra andre semesteret av, på «Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten». Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Vi anbefaler at et feltarbeid inngår som en del av masteroppgaven. Det vil si at du selv reiser til Midtøsten og samler inn eget materiale. Normalt vil et feltarbeid strekke seg over 1-3 måneder. Feltarbeidet gjennomføres i samråd med veileder og vi vil hjelpe i den grad vi kan med kontakter og annet. Feltarbeidet vil gi deg innsikt i den arabiske verdens mangfoldighet.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • samlet relevant material
  • selvstendig analysert dette materiale i lys av en relevant teori og ved hjelp av en vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst.

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

For å begynne på masteroppgaven skal du ha opptak på masterprogrammet i Arabisk under program for Asiatiske og afrikanske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått alle de obligatoriske masteremnene under studieretningen, ikke minst prosjektskisseemnet KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt). Til sammen må du ha bestått 60 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som er listet under studieretningen kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremnene i studieretningen Midtøsten med arabisk, særlig de som har relevanse for temaet du velger.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning. Veileder tildeles av instituttet på slutten av ditt første semester på master (etter at du har levert inn endelig versjon av prosjektskissen, som del av emnet KOS4000). Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene.

«Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten» er en del av emnet og du oppfordres til å delta aktivt. Masterstudenter på alle nivåer er en del av seminaret og legger frem utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller lignende for hverandre. Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget. Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid.

Eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Vi anbefaler deg å se på karakterbeskrivelsen for masteroppgaver (60 studiepoeng) i Asia- og Midtøsten-studier.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk