Dette emnet er nedlagt

FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i muntlig litteratur fra et område der den fremdeles er levende, samtidig som skriftlig litteratur har gjort sitt inntog. I Afrika sør for Sahara kan man studere epos og hyldningsdikt, eventyr, ordtak og sanger, og observere overgangen fra muntlighet til skriftlighet gjennom gjendiktninger til europeiske språk av tradisjonell muntlig litteratur på afrikanske språk. Det gir et interessant perspektiv på europeisk folkediktning, der denne overgangen skjedde mye tidligere (Homer, Edda-dikt og sagaer, eventyr og ballader).

Kurset vil gi en kort innføring i forskningshistorien: den historisk-etnologiske skolen (Bowra), den historisk-geografiske skolen (Aarne og Thompson), strukturalismen (Propp, Lévi-Strauss, Greimas, Bremond), den funksjonalistiske skolen (Ben-Amos), den etnolingvistiske skolen (Hymes) og den muntlige formelteorien (Parry, Lord, Goody, Ong, Okpewho). Tekstene vil bli hentet fra det "frankofone" Vest-Afrika, særlig fra manding-kulturen, utgitt i engelskspråklige eller skandinaviske utgaver (el. frankofone for dem som kan fransk).

De forskjellige genrene vil bli satt inn i sin kulturelle sammenheng. Det vil bli lagt særlig vekt på epos og eventyr. Epos fortelles av en "griot", en profesjonell beretter som har en viktig rolle i samfunnet, mens eventyr er en folkelig genre som kan fortelles av hvem som helst. De to genrene vil bli sammenlignet m.h.t. stil og funksjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få innblikk i det tradisjonelle afrikanske samfunnet gjennom folkediktningen. De skal også kunne sette afrikansk muntlig litteratur inn i en internasjonal forskningssammenheng, og de skal kunne studere overgangen fra muntlig til skriftlig litteratur gjennom forskjellige typer nedtegning.

Studentene vil få kompetanse i vestafrikansk kultur og i forskningsfeltene folkediktning og muntlighet-skriftlighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15. januar 2010, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng i relevante fag, f.eks. kulturhistorie, litteratur, historie, litteratur, franskspråklig litteratur eller fransk språk. Emnet FASS2361 – Afrikansk frankofon litteratur (nedlagt) er relevant for dem som har tilstrekkelige kunnskaper i fransk. Franskkunnskaper vil gi adgang til et større utvalg tekster fra det "frankofone" Vest-Afrika, men det er ingen forutsetning, pensum kan baseres på engelske og eventuelt også skandinaviske tekster.

Overlappende emner

For studenter som har tatt emnet FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (nedlagt), er det ikke anledning til å legge opp samme versjon av Soundjata-eposet som det de tidligere har lagt opp. Det er imidlertid anledning til å legge opp en annen versjon, fordi det vil illustrere den variasjonen som finnes innen muntlig litteratur.

Undervisning

To timers forelesning og/eller seminar i til sammen 14 uker.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en "mappe" som består av:

  • En oppgave på 8 sider à 2300 tegn (dvs. totalt ca. 18400 tegn uten mellomrom). Bibliografi og forside kommer i tillegg. Totalt antall tegn påføres forsiden av oppgaven.
  • Muntlig fremføring på 15 minutter på seminaret. Et støtteark på 1-2 sider som deles ut i forbindelse med presentasjonen.

Det blir gitt en samlet karakter for hele mappa.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Det er også mulig å skrive oppgaven på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

FASS2362 egenevaluering V08
FASS2362 underveisevaluering V08

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir tilbudt for siste gang vår 2010

Eksamen

Hver vår

Emnet blir tilbudt for siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk