Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet setter afrikansk frankofon litteratur inn i en historisk og samfunnsmessig ramme. Etter en litteraturhistorisk oversikt vil det bli arbeidet med kortere verk (romaner, eventyr, noveller, lyrikk) av representative forfattere fra frankofone land i Afrika sør for Sahara.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en oversikt over moderne, skriftlig litteratur fra det frankofone Afrika sør for Sahara fra 1930-årene til i dag. Gjennom fortellernes stemmer får de dessuten kulturkompetanse i Vest- og Sentral-Afrika, før, under og etter kolonitiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fra 24. august 2010 kl. 09.00 til 1. september er det påmelding til emner med ledig kapasitet for enkeltemnestudenter via StudentWeb

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

To timers forelesning og/eller seminar i til sammen 10 uker. I tillegg legges det inn 2 undervisningsfrie perioder til oppgaveskriving.

Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Eksamen

Studenten leverer en mappe bestående av

  1. En oppgave på ca. 8 sider à 2300 tegn (uten forside og bibliografi). Et førsteutkast på 2-3 sider leveres midtveis i semesteret.
  2. En presentasjon av et emne avtalt med faglærer legges fram muntlig (15 min.) for kommentarer i seminaret og leveres skriftlig en uke etter.

Det gis 30 min. veiledning før begge arbeider (muntlig innlegg og skriftlig oppgave).

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

De skriftlige arbeidene og den muntlige presentasjonen skal være på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

FASS2361 periodisk evaluering H08

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Dette er siste gang emnet tilbys

Eksamen

Høst 2010

Dette er siste gang emnet tilbys

Undervisningsspråk

Fransk