Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tilbud til studenter som kan snakke urdu eller hindi, men ikke kan devanagari-skriften. Studenten lærer både å skrive, lese og transkribere devanagari-skriften og å lese noen lettere hindi tekster.

Hva lærer du?

Målet er å gi studentene en innføring i devanagari-skriften og lære dem å lese enklere hindi-tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Muntlig ferdighet i hindi eller urdu.

Anbefalte forkunnskaper

Muntlig ferdighet i hindi eller urdu.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. HIN1102 overlapper med HIN1110.

Undervisning

Emnet undervises i normalt 2 timer pr. uke i 12 uker om høsten sammen med Hindi 1. Emnet kan tas som en egen 10-poengsemne av studenter med muntlige ferdigheter i hindi eller urdu. Studenter i de vanlige hindikurs kan ikke ta eksamen i devanagari-skrift og hindi-tekster, siden kunnskap i devanagari-skrift og leseferdighet av lettere tekster er en obligatorisk del av Hindi 1.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha levert inn 4 skriftlige oppgaver. Bortsett fra oppgaver som skal besvares på hindi, skrives eksamensbesvarelser normalt på norsk.

Skriftlig eksamen:

4 timer, ingen hjelpemidler.

A. vitenskapelig transliterasjon av en devanagari-tekst (ca. 100 ord)

B. omskrive teksten i devanagari fra en vitenskapelig transliterasjon (ca. 100 ord)

C. oversettelse av en pensumtekst (ca. 100 ord)

D. besvare enkle spørsmål på hindi

Ingen muntlig eksamen

Karakterberegning:

Eksamen bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Sør-Asia, samt innenfor språkprogrammet, religionsstudier, eller andre tverrfakultære programmer der studentene velger enkeltemner eller språklige emnegrupper på 40 eller 80 studiepoeng.

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høst 06

Eksamen

Siste gang høst 06

Undervisningsspråk

Norsk