Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom lesning av litterære tekster i oversettelse gir emnet en innføring i tradisjonelle former og genre i kinesisk litteratur, samt utviklingen av moderne kinesisk litteratur i møtet med den vestlige verden.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studenten en innføring i kinesiske litteratur fra de tidligste litterære former til moderne litteratur. Studenten gjøres i stand til å sette ulike kinesiske genre og litterære former inn i en kinesisk litteraturhistorisk sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15. januar 2010, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet undervises 28 timer fordelt over semesteret, og gis i form av forelesninger og seminar som dekker den kinesiske litteraturs historie over en periode på ca 3000 år fra de første litterære skrifter i Kina til moderne samtidslitteratur.

Hver student skal skrive en kvalifiseringsoppgave med litterær analyse av et eller flere verker utenfor regulært pensum. Verket/verkene oppgis av faglærer. Kvalifiseringsoppgaven må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte i første undervisningstime der viktig informasjon vil bli gitt. Studenter som ikke møter til første undervisningstime, mister retten til å gå opp til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved IKOS

Eksamen

Den karaktergivende evalueringsformen er en skriftlig prøve (skoleeksamen) på 4 timer, med spørsmål til pensum.

I tillegg skal hver student skrive en kvalifiseringsoppgave på ca. 2500 ord med litterær analyse av et eller flere verker utenfor regulært pensum. Verket/verkene oppgis av faglærer. Kvalifiseringsoppgaven må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Emnet går siste gang vår 2010. Deretter blir det erstattet av KIN2300.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk