Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Har teater og religion felles røtter i det rituelle? Fortidens og nåtidens religiøse fester og forestillinger kan tolkes både som teateruttrykk og som religiøse manifestasjoner.

I dette emnet presenteres ulike perspektiver på iscenesatte hendelser i fortid og nåtid. Kunst, teater, religiøse ritualer eller performance, sees her som iscenesatte hendelser som forbinder det estetiske og det spirituelle. Urgamle ritualer og nyere performancekunst kan her sees i sammenheng. Forholdet mellom ulike typer iscenesettelser står sentralt i emnet. Her legges det bl.a. vekt på hvordan disse oppleves og tolkes av deltakere og tilskuere i ulike sammenhenger. Hvordan ritualer og iscenesettelser uttrykker ideer og religiøse forestillinger, og sammenheng mellom sosiale og kulturelle uttrykk er sentralt i emnet.

Hva lærer du?

I dette studiet vil studentene få kjennskap til ulike teorier om ritualer og iscenesettelser i forhold til religion og teater. Dette er teorier med stor relevans for alle kultur- og idéstudier.
Performance-teoretiske perspektiver gir ulike måter å betrakte både religion og teater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15.januar, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Ingen overlappende emner.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (ca. 7 dblt.) og seminarer som strekker seg over hele semestret. Seminarene består av 3-4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen i slutten semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering KIS1020

Periodisk evaluereing v-08

Annet

Emnet inngår som obligatorisk ved den nye 40-gruppen ved KIS-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 2010

Eksamen

Hver vår

Siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk