Dette emnet er nedlagt

KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du utarbeide en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Du vil få veiledning i å formulere en problemstilling, og finne frem til et materiale og metoder som står i samsvar med problemstillingen. Du vil også få en innføring i masterstudiets ulike faser, og du skal lage en fremdriftsplan for masterstudiet. Du vil bli kjent med biblioteksressurser og besøke noen av de mest sentrale arkivene og samlingene i Oslo-området.
Du får en veileder for det videre arbeidet med masteroppgaven når prosjektbeskrivelsen (og dermed emnet) er godkjent.

Hva lærer du?

Emnet er praktisk rettet. Du skal:
• Lære å velge og å avgrense tema for MA-oppgaven.
• Lære å planlegge gjennomføringen av MA-prosjektet.
• Trenes i å verbalisere og presentere dine planer for prosjektet.
• Lære å søke etter litteratur og andre kilder som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.
• Utdype dine kunnskaper om genrekonvensjoner for en akademisk tekst.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogram i kulturhistorie og museologi, studieretning kulturhistorie
Kun studenter med opptak på programmet har plass på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptakskrav til Masterprogram i kulturhistorie og museologi, studieretning i kulturhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KULH1001, KULH2001 og KULH3001

Undervisning

Undervisningen er seminarbasert (8 dblt), og forutsetter aktiv deltagelse av studentene. Underveis i semesteret skal alle studenter både legge frem tekstutkast og kommentere på andres utkast. Du vil bli veiledet underveis i arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Innlevering av prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal være omkring 6–8 sider (à 2300 tegn, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys siste gang høsten 2014

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk