Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Naturens kulturalisering, det vil si hvordan natur inngår i kulturelle forestillinger og praksis, kan studeres gjennom handlinger, språk, bilder og materielle ytringer. Emnet belyser det ofte konfliktfylte og mangetydige forholdet mellom mennesker og dyr, og problematiserer naturens plass i vår kultur, i det offentlige rom så vel som i det private. Leselisten gir eksempler på hvordan dyr er blitt brukt symbolsk og metaforisk, på hvordan eksotiske dyr både kan få varestatus og status som individer, og på hvordan naturfenomener er blitt sentimentalisert i populærvitenskapelig, zoologisk litteratur.

Hva lærer du?

• kunnskap om sentrale problemstillinger og begreper i nyere forskning innen feltet naturens kulturhistorie
• kunnskap om hvordan dyr er blitt representert historisk, i litteratur, zoologiske hager og i hverdagens praksiser
• forståelse av hvordan natur gjøres til kultur
• å formulere en faglig problemstilling basert på relevant forskningslitteratur og å gjennomføre en selvstendig drøfting av denne problemstillingen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium ved program for kultur- og idéstudier eller program for kulturhistorie og museologi.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Annet

Emnet er godkjent som teorikurs på følgende linje i masterstudiet ved program for kultur- og idéstudier eller program for kulturhistorie og museologi: kulturhistorie. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

SISTE GANG EMNET TILBYS

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk