Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Livssynskunnskap utgjør ikke ett enkelt fagområde, men omfatter problemstillinger knyttet til flere fag (religionshistorie, kristendomskunnskap, idéhistorie), Studiets egenart ligger i spenningsfeltet mellom disse fagene. Studiet gir en oversikt over livssynstradisjonene med særlig vekt på den vestlige kulturtradisjon. Andre tradisjoner behandles sammenlignende ut fra tema og i lys av spørsmålsstillingen forskjellige religioner/felles etikk. Fordypningsområdet menneske-natur behandles idéhistorisk.

Hva lærer du?

Livssynskunnskap skal hjelpe studentene til å orientere seg i forhold til det moderne samfunnets kulturelle, religiøse og verdimessige mangfold. De skal dessuten tilegne seg viktige kritiske perspektiver på aktuelle kulturtendenser og verdimessige utfordringer. Studiet vil være nyttig både for personlig utvikling og oppbygging av allmennkulturell kompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 12. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Emnet overlapper med LIVKUN110

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt.) og seminarer som strekker seg over hele semestret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen i slutten av semestret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen,og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Innpasning: Emnet er en valgmulighet innenfor studieretningsemnene (40-gruppe) på studieretningen HFB-KIS002 på Program for kultur- og idéstudier.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Siste gang vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Siste gang vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk