MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En oversikt over Midtøsten- og Nord-Afrikas historie fra 600-tallet til i dag. Sentrale temaer i førmoderne tid er islams opprinnelse, framveksten av det islamske verdensriket og utviklingen av politiske styringsformer. I moderne tid er fokuset på moderniseringsprosessen fra 1800-tallet av, sosiale og politiske endringer, ideologiske strømninger og nasjons- og statsbygging i det 20. århundre. Studenten fordyper seg i enten arabisk, persisk eller tyrkisk historie.

Hva lærer du?

Kjennskap til hovedtrekk ved områdets historie siden 600-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar , dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av 7 dobbelttimer forelesning og 6-7 dobbelttimer seminar.

I løpet av semesteret må studentene få godkjent en skriftlig prøve på seminargruppene eller skrive en kvalifiseringsoppgave. Nærmere opplysninger om skriftlig prøve gis på seminargruppene. Kvalifiseringsoppgavens lengde skal være 5000 til 7500 tegn uten mellomrom (ca 3 sider, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1.5). Litteraturliste og forside kommer i tillegg.

Den skriftlige prøven eller kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Afrika sør for Sahara og Midtøsten og Nord-Afrika, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Tilbys siste gang vår 2008.

Eksamen

Vår 2008

Emnet tilbys for siste gang vår 2008 siden 40-gruppen i MØNA (40OMR-MØNA) legges betydelig om fra og med våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk