Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utviklingen i Iran, Irak og monarkiene på Den arabiske halvøy har vært utslagsgivende for det internasjonale oljemarkedet siden blokaden i 1973. Gjennom Irak-krisene og atomstriden i Iran har verden fått innsikt i områdets geopolitiske betydning. Emnet tar for seg spillet om kontroll og olje i regionen, og retter samtidig blikket mot den indre utviklingen i statene i kjølvannet av oljeboomen. Hvordan har det spektakulære tilfanget av kapital virket inn på stat, økonomi og samfunn? Emnet analyserer oljens effekt på stats- og nasjonsbygging, maktforhold og klassestrukturer, næringsstruktur og politisk stabilitet. Med utgangspunkt i dette drøftes utsikter for videre økonomisk utvikling og demokratisering.

Hva lærer du?

En dypere forståelse av oljens betydning for stat og politikk i Iran, Irak og monarkiene på Den arabiske halvøy, med vekt på sammenhenger mellom økonomisk og politisk utvikling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet, og med bachelor i asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Midtøsten, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika (nedlagt).

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Det tilbys 20 timer undervisning på emnet.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan ved semesterstart.

Se også Felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF

Eksamen

Mappe:

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave à ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved semesterstart.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet inngår som en del av MA Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Midtøsten/Nord-Afrika.

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk