Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg viktige utfordringer i dagens museumslandskap. Vekten vil ligge på museenes forhold til omgivelsene, hvordan de påvirkes av politikk, kunnskapsutvikling og internasjonale forhold. Spesielt viktig vil deres kommunikasjonspraksiser være. Studentene vil få innføring i museologiske debatter om museer som formidlingsarenaer, som sosialt integrerende institusjoner, som ivaretakere av det kollektive minnet, og som kunnskapsinstitusjoner. Gjennom ekskursjoner og i undervisningen vil studentene møte disse debattene som pågår politisk, kulturelt og i institusjonene.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal studentene:

  • Kjenne og kritisk redegjøre for museologiske problemstillinger knyttet til utstillingsmediet
  • Kunne analysere museers kommunikasjonsmåter, fysiske som virtuelle
  • Ha god forståelse av og evne til å diskutere hvordan museer strategisk opererer som kulturminneforvaltere, forskningsinstitusjoner og formidlere i en politisk kontekst
  • Ha trening i å arbeide fram museologiske problemstillinger som gir grunnlag for arbeidet med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til studieretning for museologi er en forutsetning.

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretning for museologi. Ved ledig kapasitet kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieretning for museologi.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil bestå i seminarer, eksursjoner og gruppearbeider. Mye av undervisningen er knyttet til ekskursjonene og gruppearbeider som man må delta i for å lage mappearbeidene. Digitale verktøy vil også være del av undervisningen.

Emnet undervises parallelt med MUSE4001 – Museum: historie, teori og kritikk

Eksamen

Mappevurdering med mindre arbeider som samlet tilsvarer 10 sider tekst à 2300 tegn per side.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet erstatter MUSE4002

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk