Dette emnet er nedlagt

PER4110 – Moderne persisk språk og litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekstensiv lesing av moderne persisk sakprosa og skjønnlitteratur. Oversikt over persiskspråklig iranistisk faglitteratur og persiskspråklige iranistiske tidsskrifter.

Hva lærer du?

Det tilstrebes å gi deltakerne en sådan ferdighet i lesing av moderne persisk at de kan benytte den omfattende persiskspråklige faglitteratur innenfor iranistikken med fullt utbytte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må ha studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFM2-AAS008 eller studieretning HFM2-AAS009.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk ( PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3, PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra.

Anbefalte forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk ( PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3, PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra, samt minimum 20 studiepoeng i arabisk ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Den praktiske utforming av kurset tilpasses i hvert enkelt tilfelle deltakernes (deltakerens) behov og de tilgjengelige lærerkrefter. Det tilbys 7 dobbelttimer seminarundervisning.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig. Begge deler må bestås.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen teller 60 % og muntlig eksamen 40 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 2007

Eksamen

Hver vår

Siste gang vår 2007

Undervisningsspråk

Skandinavisk