Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Iran er en gammel kulturnasjon der den klassiske kulturarv preger det moderne samfunnet i en grad som vesterlendinger dårlig kan forestille seg. Leseemnet har til hensikt å gi studenten et minimum av den persiske allmenndannelsen som en må ha for å forstå det moderne Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. I tillegg til grunnleggende litteratur- og kulturhistoriske verker på engelsk samt en klassiker på persisk leses det også tekster med direkte tilknytning til den enkelte masterstudents masteroppgave. Disse tekster skal være både på persisk og på vestlige språk.

Studenten velger pensum i samråd med faglærer. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum. Pensum kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Pensumlisten må godkjennes av faglærer som også har ansvaret for at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du

  • å ha en slik ferdighet i lesing av klassisk persisk at du kan benytte den omfattende persiskspråklige litteratur innenfor iranistikken med fullt utbytte.
  • å forstå mange av de allusjoner til den persiske kulturarven som både nyere og eldre persiskspråklige verker er fulle av.
  • å ha tilegnet deg en viss grad av persisk allmenndannelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må ha studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten- og Nord-Afrika-studier eller studieretning Persisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk (PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3 og PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra.
Gode lesekunnskaper i engelsk er en forutsetning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode lesekunnskaper i tysk eller fransk er ønskelig.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Forside og litteraturliste kommer i tillegg. Oppgaveteksten skal formuleres av studenten og læreren i fellesskap tidlig i semesteret. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk evt. svensk eller dansk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Ved behov

Eksamen

Høst 2012

Ved behov

Undervisningsspråk

svensk