HUMIT4710 – Kunstig intelligensprogrammering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet tilbys fra og med høsten 2006 i ny versjon ved Institutt for informatikk, se HUMIT4710MN .

Vi lager - og går gjennom - flere større programmeringsprosjekter i Common Lisp.

Hva lærer du?

Å bruke klassiske kunstig intelligensteknikker som søking, mønstergjenkjenning, unifisering i store Common Lisp-programmer. Vi gjennomfører større programmeringsprosjekter - med vekt på oversiktlig kode som er lett å vedlikeholde og gir effektiv eksekvering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Innholdet er dekket av det tidligere SLI330. Fullt overlapp mot HUMIT3710.

Undervisning

Det er 3-4 timer undervisning pr uke - fordelt på seminarer og øvelser. Studentene utfører underveis et større prosjekt i grupper. Seminarundervisningen er felles med emnet HUMIT3710, men gruppeundervisningen under arbeidet med essayskrivingen foregår separat.

Eksamen

Det er en obligatorisk oppgave i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Oppgaven er et essay som skal leveres inn individuelt, men det gis anledning til å arbeide i grupper under arbeidet med essayet. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Avsluttende muntlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning

Etter annonsering. Gis første gang høsten 2005.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)