Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler modeller og teorier som søker å beskrive og forklare hvordan taleapparatet produserer lydbølger som oppfattes som språklyder og hvilke akustiske trekk som karakteriserer ulike typer språklyder. Kurset vil gi en innføring i bruken av elektroniske hjelpemidler til akustisk analyse og manipulering av språklyder. Kurset vil også gi en innføring i bruk av elektronisk utstyr til måling og beskrivelse av artikulasjon, fonasjon, lufttrykk og luftstrøm.

Hva lærer du?

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om noen sentrale temaer innen akustisk fonetikk. Det vil også gi øvelse i analysemetoder som kan brukes til å beskrive ulike akustiske trekk ved språklyder og målinger av artikulasjon, fonasjon, lufttrykk og luftstrøm.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (nedlagt) eller tilsvarende grunnkunnskaper i fonetikk.

Undervisning

Undervisningen vil delvis bli gitt i form av forelesninger og delvis i form av praktiske øvelser, tilsvarende tre timer i uken. Studentene vil få praktiske oppgaver gjennom hele semesteret. Disse er obligatoriske, og må være godkjente for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis blir det gitt en kvalifiseringsoppgave. Denne må være godkjent av faglærer før man får gå opp til eksamen. Eksamen består av en tredagers hjemmeoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Dette emnet vil bli lagt ned og delvis erstattet av LING2121 høsten 2009.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk