Dette emnet er nedlagt

LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset presenterer noen sentrale emner innen studiet av forholdet
mellom språklig atferd og de psykologiske prosessene som antas å være
forutsetninger for denne atferden. To hovedtemaer vil være språk og
tanke og språk og hjerne.

Hva lærer du?

Som student på et slikt fordypningsemne får du til dels en innføring
i en generell teoretisk ramme som utgjør en aktuell tilnærmingsmåte
til lingvistisk forskning, til dels en nærmere innføring i aktuelle
problemstillinger innenfor et lingvistisk forskningsfelt. Ved siden
av å være med på å gi deg et teoretisk fundament for
språkvitenskapelig analyse, skal kurset bidra til at du lærer å bruke
de teoretiske begrepene i arbeid med egne problemstillinger i
masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Undervisning

Kurset går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform. Det vil være noen undervisningsfrie uker knyttet til arbeid med de to obligatoriske kvalifiseringsoppgavene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 3-dagers hjemmeoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 30, minimum 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk