Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det blir gitt en innføring av sentrale teoretiske og metodiske emner innen middelalderfilologi, særlig med tanke på studiet av irsk og norrønt.

Sentrale tema er faghistorie, tekstkritikk, tekstutgivelse, nyere retninger innen filologien, kordiologi og semiotikk.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om utviklingen av filologien som vitenskap, får teorikunnskap om fagets sentrale områder og kjennskap til metodene for formidling av tekst og tekstinnhold fra eldre kilder til samtidens brukere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammene Viking and Medieval Studies (master's two years) og Viking and Medieval Norse Studies (master's two years).

Overlappende emner

Undervisning

28 timer fordelt gjennom hele semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Studenten kan selv velge emne for oppgaven, men valget må godkjennes av faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk