Dette emnet er nedlagt

NOR1102 – Nyere språk- og normeringshistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over nyere norsk språkhistorie fra ca. 1800 til i dag med vekt på de offisielle språknormene på 1900-tallet og bakgrunnen for dem.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om språksituasjonen i Norge på 1800- og 1900-tallet som bakgrunn for å forstå debatten om normeringsgrunnlag og normeringsprinsipper, språkreformer og språkstrid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. To mindre kvalifiseringsoppgaver, enten muntlig (inntil 10 minutter) eller skriftlig (inntil ca. 5000 tegn uten mellomrom, som tilsvarer 2-3 sider) skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen i slutten av semesteret, som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet vil bli erstattet av nye emner våren 2009.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)