Dette emnet er nedlagt

NOR2132 – Språk og tekst på Internettet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de spesielle språk- og tekstformene som finnes på Internettet og SMS (hypertekst, e-postspråk, sms-språk m.m.). Deler av undervisninga vil være nettbasert (Classfronter).

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i de spesielle språk- og tekstformene som forekommer på Internettet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar og nettbasert undervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret som vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2009

Annenhver vår.

Eksamen

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2009

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)