Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg litteraturhistoriens ulike forståelser av det romantiske og inviterer til et studium av en rekke tekster i alle sjangrer. Fokus er romantikkens baksider, spenninger og brister, det splittede og det mangfoldige, demoni og gys.

Forfatterne i utvalget er alle sentrale danske og norske romantikere så som Adam Oehlenschläger, B. S. Ingemann , St. St. Blicher, Conrad Nocolay Schwach, Chr. Winther, Maurits Hansen, Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard.
Pensum består av 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Oversikt over pensum finnes på semestersiden.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et større register av romantikkens tekster. De får kjennskap til litteraturhistorienes fremstillinger og til nyere teori om romantikken. Endelig opparbeider de en ferdighet som gjør dem i stand til selv å lese frem romantikkens mange skyggesider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4428 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 3 undervisningstimer per uke i 7 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk og dansk