Dette emnet er nedlagt

NOR2328 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om en dynamisk periode i litteraturen i Skandinavia. Fra det moderne gjennombruddet i den nordiske litteraturen på 1870-tallet, frem til begynnelsen av 1900-tallet, da det moderne ekspresjonistiske dramaet tar form. Med utgangspunk i de nye signalene fra Danmark, ligger fokuset på utviklingen i det norske og svenske dramaet. Henrik Ibsens og August Strindbergs forfatterskap står i sentrum, men også andre tekster, hovedsakelig av norske og svenske kvinnlige dramatikere fra samme epoke gis oppmerksomhet. Epoken studeres i et komparativt skandinavisk perspektiv, der utviklingen i Norge og Sverige belyser hverandre. Tekstene leses på originalspråket. Deltakerne på emnet tilbys en ekskursjon til Stockholm, dersom det bevilges midler til dette.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskap om den litterære epokens stilmessige og tematiske særpreg. De lærer seg å plassere det nordiske dramaet i en videre sosial og kulturell sammenheng, og å relatere det til nåtidens nordiske teater- og kulturliv. Studentene tilegner seg økt kunnskap om nabolandets litterære og kulturelle tradisjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

36 undervisningstimmar. Teaterbesök och kulturaktiviteter i Stockholm och Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Vår 2009

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norska, svenska och danska