Dette emnet er nedlagt

NOR2346 – Sjangerstudium: Den Store Kjærligheten. Norske kjærlighetsromaner 1886–1938

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forestillingen om Den Store Kjærligheten har sitt opphav i den platonske myten om ”tvillingsjelene”, og den har til alle tider inspirert dikternes fantasi. I klassiske kjærlighetsromaner skildres kjærligheten gjerne som i konfliktskapende kraft, og verkene har ofte en tragisk utgang. I kurset vil vi studere hvordan temaet Den Store Kjærligheten, kommer til utrykk og finner sin form i fem romaner som representerer høydepunkter i norsk kjærlighetsdiktning: Jonas Lie: Kommandørens Døttre (1886), Knut Hamsun: Victoria (1898), Sigrid Undset: Kransen (1922), Johan Falkberget: Den fjerde nattevakt (1923) og Gunnar Larsen: Bull (1938). Verkene vil bli lest på bakgrunn av et teoripensum som tar opp ulike estetiske, filosofiske og religiøse oppfatninger av kjærlighet og seksualitet. Verkene vil også bli behandlet i lys av et pensum med sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å oppøve evnen til nærlesning av litterære tekster. Det vil gi innsikt i romanen som sjanger og kunnskap om de litterære epokene verkene tilhører: kritisk realisme, nyromantikk, nyrealisme, historisk roman og begynnende modernisme.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Universitetet i Oslo, men kan overlappe med gamle studieenhter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd srudiepoeng for.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium NOR2340 (NOR2341-2349).

Eksamen

Samme semester som undervisningen.

Undervisningsspråk

Norsk