Dette emnet er nedlagt

NOR2367 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva skjer med romanen etter det som er blitt kalt ”avnasjonaliseringssjokket” i Europa? Er kosmopolitiske holdninger i nyere litteratur uttrykk for en ny, global identitet, eller bare en ny kulturell narsissisme? Trenger samtidslitteratur å bli lest i hva Milan Kundera kaller ”den store kontekst” fordi ”den lille kontekst” (den nasjonale) er blitt for trang? Kan et utdatert begrep om multikulturalisme og et nyliberalistisk infisert begrep om globalisering bli erstattet av en mer veloverveid ”kosmopolitisk visjon”, slik vi finner den f. eks. hos Ulrich Beck? Vi diskuterer disse og andre spørsmål med utgangspunkt i romaner av Milan Kundera, V. S. Naipaul, Dag Solstad, Katrine Marie Guldager, Jens Christian Grøndahl, Carsten Jensen, Jan Kjærstad, Anja Breien og Vargas Llosa.

Pensum består av 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter (NOR4467). Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium NOR2360.

Eksamen

Samme som undervisningssemester.

Undervisningsspråk

Norsk