Dette emnet er nedlagt

NOR4467 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva skjer med romanen etter det som er blitt kalt ”avnasjonaliseringssjokket” i Europa? Er kosmopolitiske holdninger i nyere litteratur uttrykk for en ny, global identitet, eller bare en ny kulturell narsissisme? Trenger samtidslitteratur å bli lest i hva Milan Kundera kaller ”den store kontekst” fordi ”den lille kontekst” (den nasjonale) er blitt for trang? Kan et utdatert begrep om multikulturalisme og et nyliberalistisk infisert begrep om globalisering bli erstattet av en mer veloverveid ”kosmopolitisk visjon”, slik vi finner den f. eks. hos Ulrich Beck? Vi diskuterer disse og andre spørsmål med utgangspunkt i romaner av Milan Kundera, V. S. Naipaul, Dag Solstad, Katrine Marie Guldager, Jens Christian Grøndahl, Carsten Jensen, Jan Kjærstad, Anja Breien og Vargas Llosa.

Pensum består av 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på Program for litteraturstudier, Estetikkprogrammet, Program for kultur- og idéstudier og Lektor- og adjunktprogrammet vil bli prioritert.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med bachelorstudenter (NOR2367). Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Høst 2007

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium NOR4360.

Eksamen

Samme semester som undervisning gis.

Undervisningsspråk

Norsk