Dette emnet er nedlagt

NOR2389 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Cora Sandels forfatterskap er et eksempel på et forfatterskap fra det 20. århundre som synes å ha bevart eller ha styrket sin leserappell, samtidig som det stadig utfordrer litteraturforskere og har fått en sikker plass i norsk kanon. I emnestudiet skal vi lese det meste av forfatterskapet, vi skal ta opp resepsjonen (litteraturkritikk, tekstanalyse, litteraturhistorie, biografi) og de skiftende vurderingene av det og analysere begrunnelsene for den kanonisering som har skjedd. Det kan også være aktuelt å ta for seg dramatisering/filmatiseringer av Sandels verk/tekster.

Pensum skal ha et omfang på 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori, herunder teori om narrasjon, sjanger, resepsjon, kanon o.a. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur og litteraturhistoriske fremstillinger som er relevante for forfatterskapet.

Hva lærer du?

Emnet gir god kjennskap til Cora Sandels forfatterskap og resepsjonen av det, herunder kanoniseringen. Den tekstanalytiske kompetansen oppøves, og studentene får mer innsikt i resepsjon og kanoniseringsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Universitetet i Oslo, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 14 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Det er felles undervisning med masterstudenter på et tilsvarende masteremne.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaven skal skrives på norske (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Vår 2007

Emne innenfor emneserien Forfatterskapsstudium NOR2380 (NOR2381-2389).

Eksamen

Samme semester som undervisningen.

Undervisningsspråk

Norsk